Leadership Academy

New Code Methodology
Prema zadnjim istraživanjima, "leadership" je jedna od najtraženijih kompetencija pri zapošljavanju i razvoju poslovne karijere. Dok većina ljudi teško definira što "leadership" uistinu jest, on podrazumijeva kombinaciju nekoliko vještina.
Leadership akademija je edukacijski program u trajanju od 7 tjedana koji provode HUB385 Academy i Partus Akademija. Program je kreiran prema dugogodišnjem iskustvu predavača, te uključuje teorijski i praktični dio.
Program je namjenjen menadžerima i liderima zainteresiranima za razvoj vlastitih vještina vođenja. Modularni pristup edukacije omogućava dugotrajne rezultate, trajne pozitivne promjene i napredak.
Ukoliko želite in-house implementaciju Leadership akademije, kontaktirajte nas klikom ovdje

Kontakt