Europska Unija
Zajedno do fondova EU

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta MSP-ova putem aktivnosti mentorstva i informiranja

Kratki opis projekta: U svrhu realizacije projekta, aktivnosti uključuju Mjesečne meetupe, Mjesečno mentorstvo i Office hours Time se očekuje smanjenje asimetrije informacija među MSP-ovima, te povećanje pristupa poslovnim znanjima i vještinama ključnim za rast i razvoj. Dugoročni cilj projekta je osvješćivanje javnosti o važnosti utjecaja MSP-ova na cijelo društvo i na razini poduzetničke zajednice.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Zagreba kako bi osigurali učinkovitu pomoć s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu. Rezultat projekta će se očitati u broju MSP-ova koji su prisustvovali navedenim aktivnostima ovog projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 562.139,73kn

Iznos koji sufinancira EU: 476.725,64 kn

Kontakt podaci: info@hub385.com

Posredničko tijelo 1: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta mingo.hr, info@mingo.hr

Posredničko tijelo 2: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije hamagbicro.hr, hamagbicro@hamagbicro.hr

Za više informacija o EU fondovima: strukturnifondovi.hr, strukturni fondovi - konkurentnost i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke Nest 01 d.o.o.

Protekle tri godine, radili smo na projektu coYOUTHworking te s partnerima iz Italije, Nizozemske, Francuske i Portugala radili na usmjeravanju mladih diljem Europe u poduzetništvo. Detalje o projektu kao i rezultate možete pronaći na linku